HP WorkStation Z840, máy trạm đồ họa đẳng cấp cao đã có hàng giá rẻ