Các hoạt động của Thế Giới Máy Tính, số 141 Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà nội