Quadro K5000GPU Specs

CUDA Cores¹

1536

Single Precision Compute Performance

2.1 teraflops

GPU Memory Specs

Memory Size Total

4GB GDDR5

Memory Interface

256-bit

Memory Bandwidth (GB/sec)

173 GB/s

Display Support

Dual Link DVI-I

1

Dual Link DVI-D

1

DisplayPort 1.2

2

# of Digital Outputs

4

Stereo (3-pin Mini-DIN)

Optional

Maximum Display Resolution (Digital)

DVI-DL: Up to 330M Pixels/sec: (ex 1920x1200@120Hz, 2560x1600@60Hz)
DisplayPort 1.2: Up to 540M Pixels/sec & 17.3 Gbps data rate
(ex 3840x2160@60Hz 30bpp, 2560x1440@120Hz 30bpp, 4096x2160@24Hz 36bpp, 4096x2160@50Hz 30bpp )

Technologies Supported

Shader Model

5

OpenGL

4.3

OpenCL

1.1

Microsoft DirectX

11

NVIDIA Maximus

Nvidia Quadro K5000

NVIDIA SLI

Nvidia Quadro K5000

Quadro Sync

Nvidia Quadro K5000

Quadro Mosaic

Nvidia Quadro K5000

Quadro Digital Video Pipeline

Nvidia Quadro K5000

NVIDIA GPUDirect

Nvidia Quadro K5000

NVIDIA GPUDirect for Video

Nvidia Quadro K5000

NVIDIA 3D Vision and 3D Vision Pro

Nvidia Quadro K5000

NVIDIA CUDA Architecture

Nvidia Quadro K5000

NVIEW Display Management Software

Nvidia Quadro K5000
 
 
   5.650.000 đ
 Bảo hành 12 tháng
( Việc bảo hành là 1 đổi 1 trong suốt thời gian nêu trên )

...................................................................
Gọi giao hàng : 0969 633 141