8 KM 2017
Mua 1 Duoc 2

Màn hình vi tính cũ từ Nhật, màn hình cũ giá rẻ, chất lượng cao